Principal Investigator: Prof. Nagasuma Chandra
PhD: University of Bristol (1992)

 • Postdoctoral fellows
  • Dr. Deepesh Nagarajan
  • Dr. Suresh Satpati
  • Dr. Anushree Tripathi
  • Dr. Akhil Srivastava
  • Dr. Preeti


 • Research associates
  • Amrisha Bhosle
  • Madhulika Mishra


 • PhD students
  • Naren C. S.
  • Deepshikha Singh
  • Bandhana Kumari Pandia
  • Ushashi Banerjee
  • Shrisruti Sriraman
  • Santhosh Sankar
  • Narmada Sambaturu
  • Pip Banerjee
  • Chandrani Thakur
  • Sathyabaarathi Ravichandran


 • Project assistants
  • Vinay R. S.
  • Vaidehi Pusadkar
  • Neha Nanajkar
  • Pritha Dey
  • Anagha Menon
  • Ranjitha Guttapadu
  • Shamith Salim


 • Undergraduate / Masters students
  • Lekshmi S.
  • Preetham Venkatesh
  • Jessica Bodosa


 • Former PhDs/Postdocs
  • Dr. Kartik Raman (Associate Professor at IIT Madras)
  • Dr. Kalidas Yeturu (Assistant Professor at IIT Tirupathi)
  • Dr. Abhilash Mohan (Faculty at IBAB Bangalore)
  • Dr. Prashanti Karyala (Faculty at IADC Bangalore)
  • Dr. Sumanta Mukherjee (Scientist at IBM)
  • Dr. Raghu Bhagavat (Scientist at Syngene)
  • Dr. Rahul Metri (Scientist at Unilever)
  • Dr. Praveen Anand (Postdoctoral fellow at Harvard U.)
  • Dr. Jyothi Padiadpu (Postdoctoral fellow at CIDR Seattle)
  • Dr. Awanti Sambarey (Postdoctoral fellow at U. Michigan)
  • Dr. Soma Ghosh (Postdoctoral fellow)
  • Dr. Priyanka Baloni (Postdoctoral fellow at ISB Seattle)
  • Dr. Sandhya Sankaran (Postdoctoral fellow at MBU, IISc)
  • Dr. Vasundara Gadiyaram (Postdoctoral fellow at MBU, IISc)
  • Dr. Richa Mudgal
  • Dr. Anasuya Dighe
  • Dr. Prachi Mehrotra


 • Former project assistants:
  • Abhinandan Dev
  • Ashwini Bhat
  • Badireenath Konkimalla V
  • Banaja Dash
  • Deepa Damodaran
  • Deepika Sakorey
  • Justin Jeyakani
  • Kalyani Holla
  • Megha Rao
  • Neha Sharma
  • Omkar Kulkarni
  • Prathima MN
  • Preetha Shetty
  • Preethi Rajagopalan
  • Rohit Vashisht
  • Samta Malhotra
  • Sharana Basava Gowda
  • Sonal Gupta
  • Sridhar Hariharaputran
  • Suhas VL
  • Sujana Raval
  • Tejaswini Prasad
  • Vinod PK


 • Administrative staff:
  • Nagaveni M.C.